طب ائمه هداة اثنی عشر

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

مقالات

left direction
right direction

بادام

  • مشاهده در قالب PDF

اسم من بادام است!

ما دو برادريم كه يكى شيرين و ديگرى تلخ است. بو داده نوع شيرين من مقوى مغز و سلسله اعصاب است. بينايى را تقويت مى­كنم و براى تنگ نفس مفيدم تلخ من اگر با عسل خورده شود، براى كيسه صفرا و كبد مفيد است با پوست منافع بسيار دارم كه از آن جمله از بين بردن زخمهاى چركى است....

 

مشخصات و تاريخچه بادام

اسم من بادام است. همان ميوه­اى كه چشم­هاى زيبا را به آن تشبيه مى­كنند عربى من «لوز» است. در زبان انگليسي مرا «Almond» مي‌خوانند و در زبان علمي «Amygdolus » قيد مي‌كنند.

زادگاه اوليه­ى مرا عده­اى آسياى صغير و عراق نوشته­اند، ولى من خود را ايرانى الاصل مى­دانم و در بسيارى از كشورهاى خارجى مرا به نام بادام فارسى مى­خوانند. من انواع زياد از كوهى، و بيابانى و بستانى. كوچك و بزرگ دارم و اين به دو گروه شيرين و تلخ قسمت مى­شوند.

تركيبات شيميايي بادام

ميوه شيرين من داراى 54 درصد روغن 24 درصد مواد سفيده‌اى «پروتئين» و مقدارى عوامل مخصوص كه هنرش آميزش روغن با آب است مى­باشد و همچنين داراى ويتامين‌هاي « - « B » - « B1 » - « B2 » - « B3 » - پروتئين - مواد نشاسته‌اي - قند - صمغ - آهك - فسفر - پتاسيم - گوگرد - كلسيم - كلر - سديم - آهن و دياستازي بنام امولسين (Emulsine) هستم و بادام تلخ من داراي ماده مخصوصي بنام آميگدالين (Amygdlin ) مي باشد كه از اثر آب بر روي اين ماده اسيد سيانيدريك و آلدئيد بنزوئيك (Aldehyde benzoic) و گلوكز حاصل مي شود. اسانس بادام تلخ (آلدئيد بنزوئيك ) در عطر سازي بكار مي رود و ماده‌اي بنام مالاشيت Malachite در آن وجود دارد. اسانس بادام تلخ بدليل اينكه داراي اسيد سيانيدريك است كمي تلخ مي باشد.

بادام تلخ نوعي ديگر از خانواده بادامها

بادام تلخ روغن كمترى دارد.(بيست تا 45 درصد) ولى عوامل تركيب كننده­ى آن با آب زيادتر است. و بعلاوه داراى يك تركيب شيميايى است كه در مجاورت آب توليد مقدارى قند و مقدارى اسانس بادام تلخ و سمى به نام اسيد سيانيدريك مى­نمايد. روغن نوع شيرين من مسهلى ملايم است و مقدار خوراك آن 15 تا 60 گرم و براى اطفال 4 تا 30 گرم به تناسب سن آنها است.

خواص بادام

ميوه من نگهبان جوهر دماغ - ضد عفونى كننده­ى اعضاء باطنى و مقوى بينايى مى باشد - نرم كننده مزاج - سينه و گلو است.

شيره­ى ميوه من با شكر سرفه را آسان، سينه و حنجره را نرم و باز مى­كند و براى تنگي نفس و ذات الجنب و سينه پهلو مفيد است و از خونريزى ريوى جلوگيرى مى­كند. اگر پوست سخت ميوه ى مرا كه سوخته و به سرحد خاكستر شدن نرسيده باشد گرد دندان نموده و به دندانهاى خود بماليد لثه دندان را محكم مى­كند و دندان را سفيد مى­نمايد.

من به سبب لعابى كه دارم، جهت زخم روده و مثانه و اسهال و پيچش شكم مفيد مى­باشم. مخصوصا اگر اين پيچش به علت زيادى رطوبت معده باشد - من زياد كننده­ى شهوت بوده و فشار آن را كم مى­كنم - خوردن من از سوزش ادرار مى كاهد. ميوه­ى من بدن را چاق مى­كند و چنانچه مرا با نبات يا مواد قندى ديگر بخوريد نيروى غذايى بيشترى به شما خواهم داد.

اگر مرا بكوبيد ثقيل مى­شوم و دير از معده مى­گذرم. بو داده ى من مقوى معده بوده، رطوبت آن را بيشتر جمع مى­نمايد.

از مرباي بادام غافل نشويد

مرباى من در چاق كردن اشخاص ضعيف البنيه اثرى معجزه آسا دارد.

مرباى ميوه من با عسل جهت درد كبد و سرفه مفيد بوده، و بادشكن مى­باشد.

فوائد و مضرات چغاله‌ي بادام

چغاله­ى من با پوست، دندان و لثه را محكم مى­كند و حرارت دهان را تسكين مى­دهد.

فوائد و مضرات شكوفه‌ي بادام

يكى از خواص عجيب شكوفه­ى درخت من است كه شهوت مردان را زياد و شهوت زنان را كم مى‌كند و اين به علت داشتن هورمون مردانه است. زياده روى در خوردن من، براى معده خوب نيست، مخصوصا براى اشخاص سالخورده و سرد مزاج و معده­هاى مرطوب زيان آور است.

مضرات مغزيجات مانده

مغز كهنه و فاسد شده­ى من باعث زياد شدن غم و غصه شده، اشتها را سد مى­نمايد و اگر ايجاد قى ننمايد، توليد غش خواهد نمود و درمان آن قى كردن و خوردن ميوه­هاى ترش است.

فوائد روغن بادام شيرين

روغن نوع شيرين من دماغ را تازه مى­نمايد، و براى كسانى كه مبتلا به سرسام و سينه پهلو باشند نافع است.

براى رفع بى­خوابى مفيد بوده، و خواب آور است، خوردن آن با كمى كتيرا و شكر جهت سرفه ى خشك و باز شدن صدا و قصب الريه و نرم كردن روده­ها سودمند است. از روغن من جهت ضرر مسهل ها، مخصوصا مسهل­هاى شيميايى استفاده نماييد.

خوردن روغن ميوه شيرين من جهت پيچش شكم و دل درد و نرم كردن روده ها مفيد بوده، معالج قولنج و سختى ادرار است. روغن شيرين من در اخراج سنگ هاى كليه و مثانه كمك مى كند. مخصوصا اگر آن را با كمى حجرة اليهود مخلوط نماييد.

حجرة اليهود يا زيتون بنى اسرائيل سنگى است كه در اسرائيل پيدا مى شود، از دانه هاى ريز تشكيل شده، و براى چاپ سنگى مصرف داشت. خوردن مقدارى از آن با روغن بادام شيرين يا تلخ براى ريزش سنگ مفيد است و ماليدن مخلوط آن با روغن بادام بر مژه و ابرو سبب روييدن و پر پشت شدن موى آنها مى شود.

فوائد بادام تلخ

ميوه­ى نوع تلخ من محلل و ضد عفونى كننده و پاك كننده­ى اخلاط است. ضماد آن با سركه جهت سر درد و سرمه­ى آن به چشم، جهت تقويت بينايى به كار مى­رود.

جهت تنگي نفس و سرفه و ورم سينه مفيد مى­باشد، مخصوصا اگر همراه با نشاسته خورده شود و اگر كمى از آن را با نعناع بخوريد، درد كليه را تسكين مى­دهد و خوردن آن همراه با عسل جهت باز شدن كيسه ى صفرا و كبد و سپرز و امراض آنها نافع است.

ماليدن كوبيده ميوه تلخ من به سر، شوره و شپش و رشك را از بين مى­برد.

استعمال يك دانه ى آن عادت ماهانه آور است. ضماد آن با سركه و جهت زخم­هاى كهنه و زخم­هاى چركى پوست و زخم هاى عصبى و جرب و خارش و تركيدن پوست مفيد است.

ماليدن آن به صورت، برطرف كننده­ى كك و مك و آثار پوست مى­باشد ضماد آن بر محل گزيدن سگ هار قبل از رسيدن پزشك نافع است. ميوه­ى تلخ من جهت روده مضر است و زياده روى در خوردن آن توليد مسموميت مى­نمايد كه ممكن است مرگ همراه داشته باشد.

فوائد برگ و ريشه­ى درخت بادام

ضماد ريشه درخت من چه تلخ و چه شيرين، با روغن جهت دردسر و خوردن جوشانده آن جهت پاك كردن طحال و كليه و رفع قولنج و اخراج كرم معده و ضماد خاكستر آن جهت سوختگى آتش مفيد است.

فوائد روغن بادام تلخ

روغن انواع تلخ من ضد عفونى كننده است. اخلاط لزج و چسبنده و ليزابه را از معده و روده پاك مى­كند. و با داروهاى مناسب جهت تنگي نفس و ورم طحال و درد كمر و سختى ادرار و رفع قولنج و اختناق رحم و فروبردن اورام و اخراج سنگ و جنين تجويز شده است. چكاندن آن در گوش جهت تسكين درد آن مفيد است و گوشى كه صدا مى­كند دارويى بهتر از اين ندارد. مقدار خوراك آن بيست گرم است.

صمغ بادام را فراموش نكنيد

صمغ درخت من همانند صمغ عربى است، در آب حل شده چسب درست مى­كند، و سينه را نرم مى­كند، بادامچه و بادامك انواع كوهى ما بوده و خواصى مانند ما دارند.

بادام نمك پرورده و بادامچه جهت كسانى كه گرسنگى كاذب دارند مفيد مى باشند. با من انواع شيرينى - سوهان عسلى - قطاب و غيره درست مى­كنند.

منبع: دكتر غياث‌الدين جزايري، زبان خوراكيها

آخرین بروز رسانی در شنبه, 01 بهمن 1390 ساعت 15:01

اوقات شرعیآمار بازدیدکنندگان

543امروزmod_vvisit_counter
847دیروزmod_vvisit_counter
1390این هفتهmod_vvisit_counter
7445هفته گذشتهmod_vvisit_counter
17687این ماهmod_vvisit_counter
22499ماه گذشتهmod_vvisit_counter
717890کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

امروز: 28 مهر 1393

آرشیو مطالب

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای مطالب سایت چیست؟


نتایج